“ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า และเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”