การเชื่อมต่อทุกบริการผ่านล๊อกอินเพียงครั้งเดียว ง่ายแค่ปลายนิ้วด้วย Single Sign-On [SSO]

JPG Page-Streaming-Final-20210705