เปิดบัญชีออนไลน์

ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

เตรียมพร้อมก่อนเปิดบัญชี

  • ยืนยันตัวตนดิจิทัลด้วย NDID กับธนาคาร รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
  • Bank Statement เพื่อประเมินวงเงิน
  • ภาพตัวอย่างลายเซ็นต์
  • E-mail และโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัสผ่าน OTP


วิดีโอสาธิต การเปิดบัญชีออนไลน์