ช่องทางและวิธิการฝากเงินหลักประกัน

ช่องทางและวิธีการฝากเงินหลักประกัน

1. Bill Payment

บัญชีธนาคาร Bill Payment 6 ธนาคาร

บัญชีธนาคาร Bill Payment 6 ธนาคาร

ช่องทางและวิธีนำฝากเงินหลักประกัน

Mobile App : Internet Banking

ธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารลูกค้าโดยใส่รหัสบริษัท (Comp. Code)

ช่องทางการฝากหลักประกัน ผ่านบริการ Bill Payment (การชำระสินค้าและบริการ) ผ่าน Internet Banking

Bill Payment เป็นธุรกรรมการจ่ายเงินที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการจ่ายค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยสามารถทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , เครื่องATM ของแต่ละธนาคาร หรือแม้แต่ผ่านระบบออนไลน์ หรือ Electronic Banking เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับฝากหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ บริษัทได้เพิ่มช่องทาง Bill Payment 4 ช่องทางดังนี้

1. ผ่าน Internet banking และ App Mobile Banking

1.1 กรณียังไม่ได้สมัคร Internet Banking

ติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บริการ เพื่อขอสมัคร Internet Banking

ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ Internet Banking ที่ท่านใช้บริการ

เข้าสู่ระบบ Internet Banking และเลือกทำรายการ Bill Payment โดยใช้รหัสบริษัท และ หมายเลขอ้างอิง1 และ 2 จากแบบฟอร์มใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) สามารถดาวน์โหลดคู่มือทั้ง 6 ธนาคาร คลิกดาวน์โหลด

ตรวจสอบรายการ ชื่อ –นามสกุล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี และหมายเลขอ้างอิงให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันทำรายการ และโปรดบันทึกรายการฝากเงิน ผ่าน Bill Payment ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการฝากเงินมายังบริษัท

เมื่อบริษัทฯ ทำรายการฝากเงินหลักประกันให้ท่านเรียบร้อยท่านจะได้รับ ข้อความ SMS แจ้งยืนยันจากบริษัทฯ

หากท่านไม่ได้รับข้อความยืนยัน SMS จากบริษัทกรุณาติดต่อ หน่วยงานชำระราคา (Settlement) โทร 02-088-9999 ต่อ 2021 เพื่อตรวจสอบรายการ

1.2 กรณีมีบัญชี Internet Banking

เข้าสู่ระบบ Internet Banking ของธนาคารที่ท่านสมัครใช้บริการ เลือกทำรายการ Bill Payment โดยใช้รหัสบริษัทและหมายเลขอ้างอิง 1 และ 2 จากแบบฟอร์มฝากหลักประกัน (Deposit Slip)

ตรวจสอบรายการ ชื่อ –นามสกุล, จำนวนเงิน, เลขที่บัญชี, หมายเลขอ้างอิง 1 และ 2 ให้ถูกต้อง ก่อนทำรายการยืนยัน และ โปรดบันทึกรายการฝากเงิน ผ่านBill Payment ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

เมื่อบริษัทฯ ทำรายการฝากเงินหลักประกันให้ท่านเรียบร้อยท่านจะได้รับ ข้อความ SMS แจ้งยืนยันจากบริษัทฯ

หากท่านไม่ได้รับข้อความยืนยัน SMS จากบริษัทกรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Care) โทร 02-088-9797 เพื่อตรวจสอบรายการ

หมายเหตุ:

โปรดระบุหมายเลขอ้างอิง Ref.1 และ 2 ให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการฝากหลักประกันและการตรวจสอบ

โปรดเลือกหรือระบุ รหัส Comp.Code ของบริษัทให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการฝากหลักประกันและการตรวจสอบ

กรณีทำรายการ Bill Payment ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยช่องทาง Internet Banking หรือ Mobile Banking โปรดระบุเป็นเลขที่บัญชีธนาคารแทนรหัส Comp.Code คือ “ 0493137181 ”

 • ใช้บัตรฝากหลักประกัน (Deposit Card)โดยสแกนบาร์โค้ด ใส่รหัสบริษัท(Comp.Code)
 • ใช้ใบน้ำฝากหลักประกัน (Deposit Slip)โดยใส่รหัสบริษัท (Comp. Code)

ธนาคารกรุงเทพ BBL

ขั้นที่ 1 สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรายการ

ขั้นที่ 2 อื่นๆ

ขั้นที่ 3 ชำระเงินด้วยรหัสบริษัท Comp Code

ขั้นที่ 4 เลือกบัญชีผู้ชำระเงิน คือ บัญชีของตัวท่านว่าเป็นบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน

ขั้นที่ 5 ระบุรหัสบริษัท Comp Code 5 หลักของบริษัทฯ คือ “ 00047 ”

ขั้นที่ 6 ระบุหมายเลขอ้างอิง#1 (Ref No.1) คือ เลขที่บัญชีลูกค้า จำนวน 6 หลัก

(หากไม่ทราบกรุณาโทรสอบถาม 02-088-9797)

ขั้นที่ 7 ระบุหมายเลขอ้างอิง#2 (Ref No.2) คือ รหัสประเภทบัญชีซื้อ-ขาย จำนวน 3 หลัก โปรดระบุรหัสประเภทบัญชีที่ต้องการฝากหลักประกันให้ถูกต้องดังนี้

           1. ระบุ รหัส 000 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Balance

           2. ระบุ รหัส 010 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Account

           3. ระบุ รหัส 060 เพื่อฝากเข้าบัญชี Credit Balance

           4. ระบุ รหัส 030 เพื่อฝากเข้าบัญชี Derivatives (TFEX)

           5. ระบุ รหัส 999 เพื่อฝากเงินกรณีอื่นที่ไม่ใช่ฝากเป็นหลักประกัน

ขั้นที่ 8 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากเงิน รวมหน่วยสตางค์

ขั้นที่ 9 ตรวจสอบจำนวนเงิน หมายเลขอ้างอิง#1 (Ref No.1)และหมายเลขอ้างอิง#2 (Ref No.2)

ขั้นที่ 10 ยืนยันทำรายการ รอรับ Slip เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(หมายเหตุ กรณีระบุ รหัส 999 เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายการจะดำเนินการโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้ง)

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

ขั้นที่ 1 สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรายการ

ขั้นที่ 2 เติมเงิน/ชำระเงิน/บาร์โค้ด

ขั้นที่ 3 ชำระเงิน

ขั้นที่ 4 ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ

ขั้นที่ 5 เลือกบัญชีผู้ชำระเงิน

ขั้นที่ 6 ระบุเลขที่บัญชีของบริษัทฯ 10 หลัก คือ “ 0493137181 ”

ขั้นที่ 7 ให้ระบุหมายเลขอ้างอิง#1 (Ref No.1) คือ เลขที่บัญชีลูกค้า จำนวน 6 หลัก (หากไม่ทราบกรุณาโทรสอบถาม 02-088-9797)

ขั้นที่ 8 ให้ระบุหมายเลขอ้างอิง#2 (Ref No.2) คือ รหัสประเภทบัญชีซื้อ-ขาย จำนวน 3 หลัก

โปรดระบุรหัสประเภทบัญชีที่ต้องการฝากหลักประกันให้ถูกต้องดังนี้

           1. ระบุ รหัส 000 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Balance

           2. ระบุ รหัส 010 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Account

           3. ระบุ รหัส 060 เพื่อฝากเข้าบัญชี Credit Balance

           4. ระบุ รหัส 030 เพื่อฝากเข้าบัญชี Derivatives (TFEX)

           5. ระบุ รหัส 999 เพื่อฝากเงินกรณีอื่นที่ไม่ใช่ฝากเป็นหลักประกัน

ขั้นที่ 9 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากเงิน รวมหน่วยสตางค์

ขั้นที่ 10 ตรวจสอบจำนวนเงิน หมายเลขอ้างอิง#1 (Ref No.1)และหมายเลขอ้างอิง#2 (Ref No.2)

ขั้นที่ 11 ยืนยันทำรายการ รอรับ Slip เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(หมายเหตุ กรณีระบุ รหัส 999 เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายการจะดำเนินการโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้ง)

ธนาคารกสิกรไทย KBANK

ขั้นที่ 1 สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรายการ

ขั้นที่ 2 ชำระเงิน/ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด

ขั้นที่ 3 อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท

ขั้นที่ 4 เลือกบัญชีผู้ชำระเงิน คือ บัญชีของตัวท่านว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน

ขั้นที่ 5 ระบุรหัสบริษัท Comp Code คือ “ 33767 ”

ขั้นที่ 6 ระบุหมายเลขอ้างอิง#1 (Ref No.1) คือ เลขที่บัญชีลูกค้า จำนวน 6 หลัก

(หากไม่ทราบกรุณาโทรสอบถาม 02-088-9797)

ขั้นที่ 7 ระบุหมายเลขอ้างอิง#2 (Ref No.2) คือ รหัสประเภทบัญชีซื้อ-ขาย จำนวน 3 หลัก โปรดระบุรหัสประเภทบัญชีที่ต้องการฝากหลักประกันให้ถูกต้องดังนี้

           1. ระบุ รหัส 000 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Balance

           2. ระบุ รหัส 010 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Account

           3. ระบุ รหัส 060 เพื่อฝากเข้าบัญชี Credit Balance

           4. ระบุ รหัส 030 เพื่อฝากเข้าบัญชี Derivatives (TFEX)

           5. ระบุ รหัส 999 เพื่อฝากเงินกรณีอื่นที่ไม่ใช่ฝากเป็นหลักประกัน

ขั้นที่ 8 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากเงิน รวมหน่วยสตางค์

ขั้นที่ 9 ตรวจสอบจำนวนเงิน หมายเลขอ้างอิง #1(Ref No.1)และหมายเลขอ้างอิง #2 (Ref No.2)

ขั้นที่ 10 ยืนยันทำรายการ รอรับ Slip เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(หมายเหตุ กรณีระบุ รหัส 999 เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายการจะดำเนินการโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้ง)

ธนาคารกรุงไทย KTB

ขั้นที่ 1 สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรายการ

ขั้นที่ 2 บริการอื่นๆ

ขั้นที่ 3 ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ

ขั้นที่ 4 เลือกบริษัทอื่นๆ

ขั้นที่ 5 เลือกบัญชีผู้ชำระเงิน คือ บัญชีของตัวท่านว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน

ขั้นที่ 6 ระบุรหัสบริษัทฯ คือ “ 5326 ” และ ระบุหมายเลขอ้างอิง #1 (Ref No.1) คือ เลขที่บัญชีลูกค้า จำนวน 6 หลัก ขั้นด้วยเครื่องหมายจุด ( . ) แล้วตามด้วยหมายเลขอ้างอิง #2 (Ref No.2) รหัสประเภทบัญชีซื้อ-ขาย จำนวน 3 หลัก

(หากไม่ทราบกรุณาโทรสอบถาม 02-088-9797)

รหัสประเภทบัญชีที่ต้องการฝากหลักประกันที่ถูกต้องดังนี้

           1. ระบุ รหัส 000 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Balance

           2. ระบุ รหัส 010 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Account

           3. ระบุ รหัส 060 เพื่อฝากเข้าบัญชี Credit Balance

           4. ระบุ รหัส 030 เพื่อฝากเข้าบัญชี Derivatives (TFEX)

           5. ระบุ รหัส 999 เพื่อฝากเงินกรณีอื่นที่ไม่ใช่ฝากเป็นหลักประกัน ยกตัวอย่างเช่น  หมายเลขอ้างอิง #1 (Ref No.1) คือ 000001 (เลขที่บัญชี 6 หลัก)

                     หมายเลขอ้างอิง#2 (Ref No.2) คือ 010 (ประเภทบัญชีซื้อ-ขาย

                     3 หลัก Cash Account) ต้องระบุ เป็น “ 000001.010 ”

ขั้นที่ 7 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากเงิน รวมหน่วยสตางค์

ขั้นที่ 8 ตรวจสอบจำนวนเงิน หมายเลขอ้างอิง #1(Ref No.1)และหมายเลขอ้างอิง #2 (Ref No.2)

ขั้นที่ 9 ยืนยันทำรายการ รอรับ Slip เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(หมายเหตุ กรณีระบุ รหัส 999 เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายการจะดำเนินการโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้ง)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY

ขั้นที่ 1 สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรายการ

ขั้นที่ 2 ชำระบิล/ชำระด้วยบาร์โค้ด

ขั้นที่ 3 สินค้าบริการอื่นๆ

ขั้นที่ 4 ระบุเลขที่บัญชี / Comp Code

ขั้นที่ 5 เลือกบัญชีผู้ชำระเงิน คือ บัญชีของตัวท่านว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน

ขั้นที่ 6 ระบุรหัสบริษัท Comp Code คือ “ 20329 ”

ขั้นที่ 7 ระบุหมายเลขอ้างอิง #1 (Ref No.1) คือ เลขที่บัญชีลูกค้า จำนวน 6 หลัก (หากไม่ทราบกรุณาโทรสอบถาม 02-088-9797)

ขั้นที่ 8 ระบุ เลขที่อ้างอิง #2 (Ref No.2) คือ รหัสประเภทบัญชีซื้อ-ขาย จำนวน 3 หลัก

โปรดระบุรหัสประเภทบัญชีที่ต้องการฝากหลักประกันให้ถูกต้องดังนี้

           1. ระบุ รหัส 000 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Balance

           2. ระบุ รหัส 010 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Account

           3. ระบุ รหัส 060 เพื่อฝากเข้าบัญชี Credit Balance

           4. ระบุ รหัส 030 เพื่อฝากเข้าบัญชี Derivatives (TFEX)

           5. ระบุ รหัส 999 เพื่อฝากเงินกรณีอื่นที่ไม่ใช่ฝากเป็นหลักประกัน

ขั้นที่ 9 กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นที่ 10 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากเงิน รวมหน่วยสตางค์

ขั้นที่ 11 ตรวจสอบจำนวนเงิน หมายเลขอ้างอิง #1(Ref No.1)และหมายเลขอ้างอิง #2(Ref No.2)

ขั้นที่ 10 ยืนยันทำรายการ รอรับ Slip เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(หมายเหตุ กรณีระบุ รหัส 999 เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายการจะดำเนินการโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้ง)

ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB

ขั้นที่ 1 สอดบัตร ATM กดรหัสและเลือกรายการ

ขั้นที่ 2 ชำระเงิน/ชำระเงินด้วยบาร์โค้ด

ขั้นที่ 3 อื่นๆ

ขั้นที่ 4 เลือก “ หลักทรัพย์/กองทุน ”

ขั้นที่ 5 ใส่รหัสบริษัท คือ “ 2531 ”

ขั้นที่ 6 เลือก “บัญชีของตัวท่านว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน”

ขั้นที่ 7 ระบุหมายเลขอ้างอิง #1 (Ref.No1)คือ เลขที่บัญชีลูกค้าจำนวน 6 หลัก และ กด “ถูกต้อง” (หากไม่ทราบกรุณาโทรสอบถาม 02-088-9797)

ขั้นตอน 8 ระบุหมายเลขอ้างอิง #2 (Ref.No2) คือ ประเภทบัญชีจำนวน 3 หลัก และ กด“ถูกต้อง”

โปรดระบุรหัสประเภทบัญชีให้ถูกต้องดังนี้

           1. ระบุ รหัส 000 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Balance

           2. ระบุ รหัส 010 เพื่อฝากเข้าบัญชี Cash Account

           3. ระบุ รหัส 060 เพื่อฝากเข้าบัญชี Credit Balance

           4. ระบุ รหัส 030 เพื่อฝากเข้าบัญชี Derivatives (TFEX)

           5. ระบุ รหัส 999 เพื่อฝากเงินกรณีอื่นที่ไม่ใช่ฝากเป็นหลักประกัน

ขั้นที่ 9 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากเงิน รวมหน่วยสตางค์

ขั้นที่ 10 ตรวจสอบจำนวนเงิน หมายเลขอ้างอิง#1(Ref No.1) และหมายเลขอ้างอิง#2(Ref No.2)

ขั้นที่ 11 ยืนยันทำรายการ รอรับ Slip เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(หมายเหตุ กรณีระบุ รหัส 999 เมื่อบริษัทฯ ได้รับรายการจะดำเนินการโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้ง)

1.1 แบบฟอร์มใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip)

 1. นำแบบฟอร์มใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) ติดต่อธนาคาร ที่มีให้ บริการทั้ง 6 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK, KTB,TMB และ BAY) ตามแบบฟอร์มDeposit slip
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) และ หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref.2) โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านสามารถดูขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.th.rhbtradesmart.com คลิกที่ ดาวน์โหลด>แบบฟอร์ม>คู่มือ> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม Deposit Slip หรือคลิกที่นี่
 3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝากหลักประกัน
 4. ยื่นแบบฟอร์มใบนำฝากหลักประกัน (Deposit Slip) พร้อมเงินสด หรือ เช็ค ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 5. รับใบเสร็จ หลักฐานการฝากเงิน พร้อม ตรวจสอบรายการ จำนวนเงิน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชี และประเภทบัญชีก่อนออกจากเคาน์เตอร์ธนาคาร
 6. เมื่อบริษัทฯ ทำรายการฝากเงินหลักประกันให้ท่านเรียบร้อยท่านจะได้รับ ข้อความ SMS แจ้งยืนยันจากบริษัทฯ
 7. หากท่านไม่ได้รับข้อความยืนยัน SMS จากบริษัทกรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Care) โทร 02-088-9797 เพื่อ ตรวจสอบรายการ

1.2 บัตรฝากหลักประกัน (Deposit Card)

 1. นำบัตรฝากหลักประกัน Deposit Card ติดต่อธนาคารที่มีให้บริการทั้ง 6 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK, KTB,TTB และ BAY)
 2. แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการฝากหลักประกัน พร้อมจำนวนเงินที่ต้องการฝากหลักประกัน
 3. รับใบเสร็จ หลักฐานการฝากเงิน ตรวจสอบรายการ จำนวนเงิน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีและประเภทบัญชีก่อนออกจากเคาน์เตอร์ธนาคาร
 4. เมื่อบริษัทฯ ทำรายการฝากเงินหลักประกันให้ท่านเรียบร้อยท่านจะได้รับ ข้อความ SMS แจ้งยืนยันจากบริษัทฯ
 5. หากท่านไม่ได้รับข้อความยืนยัน SMS จากบริษัทกรุณาติดต่อ หน่วยงานชำระราคา โทร 02-088-9991 เพื่อตรวจสอบรายการ

วิธีการแจ้งบริษัทฯ

ธนาคารจะเป็นผู้แจ้งการนำฝากต่อบริษัทฯ ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการแจ้งการนำฝาก

2. ATS

บัญชีธนาคาร ATS 8 ธนาคาร

บัญชีATS (ดำเนินการที่ธนาคาร)

ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ATS ที่ท่านได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

การสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

การบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS :Automatic Transfer System) เป็นบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่เปิดบัญชีกับธนาคาร เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรมด้านซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ฝากหลักประกัน หรือ ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์

ประโยชน์การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS : Automatic Transfer System)
 • สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปทำรายการที่ธนาคาร สามารถแจ้งฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ผ่านช่องทาง ATS ได้
 • ประหยัด ปลอดภัย การบริการผ่านช่องทาง ATS บล.ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการทำรายการฝากเงิน ถอนเงิน และมีความปลอดภัยเพราะเป็นการทำธุรกรรมโดยบัญชีลูกค้าเท่านั้น ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีไม่สามารถทำธุรกรรมแทนได้
 • ถูกต้อง แน่นอน เพราะระบบสามารถตรวจสอบได้เป็นมาตรฐาน สามารถบริหารเงิน และเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการสมัคร หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS : Automatic Transfer System)

1.สมัคร ATS ผ่านระบบ App Banking

2.สมัคร ATS ผ่านเครื่อง ATM

เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS : Automatic Transfer System) บริษัทได้เพิ่มการบริการ ATS Registrations โดยผ่านตู้ ATM ซึ่งท่านสามารถสมัครใช้ได้ด้วยตนเอง ผ่านธนาคารที่บริษัทเปิดให้ใช้บริการดังนี้

ธนาคารCOMP. Code สมัคร ATS
ธ.กรุงเทพ (BBL)00048
ธ.กสิกรไทย (KBANK)
50227
ธ.กรุงไทย (KTB)
5527
ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)
9041
ธ.ทหารไทยธนชาต (TTB)
3940

3.สมัครผ่านหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)

ขั้นตอนการสมัครดังนี้

 • แจ้งความประสงค์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ของท่าน เพื่อขอรับหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอให้บัญชีเงินฝากATS ผ่านเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก(ATS)
 • หมายเหตุ : กรณีดาวน์โหลดใบสมัคร ATS ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ลูกค้าต้องปริ้นใบสมัคร ATS จำนวน 3 แผ่น เพื่อใช้สมัครดังนี้ 1. สำหรับธนาคาร 2. สำหรับสาขา 3.สำหรับบริษัทหลักทรัพย์
 • กรอกหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) พร้อมกับลงลายมือชื่อ โดยลายมือชื่อต้องเป็นลายมือชื่อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารนั้น ๆ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
ธนาคารที่สามารถสมัคร ATS ได้มี 9 ธนาคารดังนี้
ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)
ธ.ทหารไทยธนชาต (TTB) *
ธ.กรุงเทพ (BBL)
ธ.ยูโอบี (UOB)
ธ.กรุงไทย (KTB)
ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ (LHBANK)
ธ.กรุงศรีอยุธยา (BAY)
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
ธ.กสิกรไทย (KBANK)

 • หนังสือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข (OP04) กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อเหมือนกับลายมือชื่อที่เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ใช้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง ATS หรือ สมัครหลังจากเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์ เรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าต้องแนบสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง ATS หรือ เพื่อสมัคร ATS ใหม่

 • จากนั้นส่งเอกสารมาที่
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ หน่วยงานเปิดบัญชี) ชั้น 8,10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
 • หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วท่านสามารถนำชุด ATS ตรวจสอบลายมือชื่อที่ธนาคารสาขาบัญชีของท่านได้ก่อนนำส่งให้บริษัทฯ ดำเนินการ
 • หลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการยื่นเอกสารขอให้หักบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ท่านได้เปิดบัญชีไว้ เพื่อดำเนินการอนุมัติ ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ธนาคารที่ท่านรับบริการ
 • หลังจากท่านได้รับการอนุมัติจากธนาคาร บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันการสมัครขอให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติให้กับท่าน ท่านสามารถใช้บริการ ATS ได้ทันที

3. Deposit with QR Code 

เป็นช่องทางการฝากเงินเข้าหลักประกันผ่านการสแกน QR Code โดยสามารถใช้กับ Mobile Banking App ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ/ สาขาธนาคารต่างประเทศ/ สถาบันการเงินเฉพาะกิจมากถึง 18 ธนาคาร ซึ่งมีความสะดวกในการเลือกใช้บัญชีธนาคารของลูกค้ามีอยู่ในการฝากเงินเข้าเป็นหลักประกัน

 • ลูกค้าสามารถสร้าง QR Code โดยส่งคำสั่งฝากเงินทาง E-Form ผ่านการ Login เว็บไซต์ https://sso.th.rhbtradesmart.com
 • เมื่อสร้าง QR Code ได้แล้ว สามารถนำ Mobile Banking App ของลูกค้าเข้าเมนูสแกนฝากเงินเข้าเป็นหลักทรัพย์ประกันได้เลย

Application ธนาคารที่รองรับการฝากเงินช่องทาง Deposit  with QR Code

สำหรับบัญชีหลักประกันทุกประเภท

 • Cash Account
 • Cash Balance
 • Credit Balance
 • Derivatives

สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง

 • Bill Payment
 • ATS
 • Deposit with QR Code

วิธีการแจ้งบริษัทฯ

 1. ผ่าน E-Form ส่งคำสั่งทาง E-Form ได้ที่เว็บไซต์ www.th.rhbtradesmart.com โดยจะต้อง Login เว็บไซต์ก่อน
 2. ผ่าน แบบฟอร์ม OP01 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่