รู้จัก DW27

รู้จัก DW27

นักลงทุนสามารถเลือกลงทุน DW ผ่าน DW27 โดยบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แล้ววันนี้ และนักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับ DW ที่มีราคายุติธรรม และมีสภาพคล่องสูง โดย DW27 มีลักษณะโดดเด่นในหลายด้าน ได้แก่

สามารถวางแผนการลงทุนล่วงหน้า

  • นักลงทุนสามารถศึกษาแนวโน้มราคา DW ล่วงหน้า ผ่าน DW27 Playbook
  • สำหรับ DW27 ทุกตัวที่มีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถที่จะเลือกลงทุน DW ที่เหมาะกับตัวเองได้

ราคาน่าสนใจ

ราคาของ DW27 ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก DW ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันรายอื่น เมื่อพิจารณาในแง่ของความผันผวนแฝง (Implied Volatility) ที่ต่ำกว่า ซึ่งโดยปกติค่าความผันผวนแฝงของ DW ที่สูงจะส่งผลให้ DW มีราคาที่แพงและราคาสามารถลดลงได้รวดเร็วกว่า DW ที่มีความผันผวนแฝงต่ำ

Bid Offer ทันทุกจังหวะราคา

นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับราคา DW27 ที่มีความยุติธรรม และมีสภาพคล่องสูง โดย DW27 มีผู้ดูแลสภาพคล่องคอยปรับราคาให้สอดคล้องกับหุ้นอ้างอิง, สร้างสภาพคล่องให้กับตลาด เพื่อที่จะทำให้นักลงทุนที่อยากเข้า หรือออกจาก DW27 สามารถทำได้ทันทีและได้รับราคาที่ต้องการ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะตั้งราคา Bid Offer ที่สอดคล้องกับราคาหุ้นอ้างอิงและตั้ง Bid Offer ที่มีปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการของนักลงทุน


ทำกำไรทั้งขาขั้นและขาลง

นักลงทุนสามารถทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงผ่าน DW27 เนื่องจาก DW27 มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำกำไรในขาขึ้นคือ Call DW27 และทำกำไรในขาลงคือ Put DW27